Plan dnia

6.45 – 8:30 przyjście dzieci do przedszkola/ zabawy niekierowane, ćwiczenia indywidualne z dziećmi
8:30 zabawy ruchowe kierowane/gimnastyka/ zabawy muzyczno-taneczne/rytmika
8:45 zabawy ze śpiewem w języku angielskim
9:00 śniadanie
9:30 zajęcia kierowane wspierające rozwój dzieci w zakresie obszaru fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego
10:00 spacery, zabawy dowolne i zespołowe na świeżym powietrzu lub w sali
11.00 – 11:30 zajęcia kierowane w języku angielskim
11:30 obiad, odpoczynek z wykorzystaniem różnych technik i form relaksacji
12:30 zabawy niekierowane według inwencji dzieci, praca indywidualna z dziećmi
14:00 zajęcia kierowane w języku angielskim
14:30 podwieczorek
14:45 – 16.45 gry i zabawy relaksacyjne, zabawy niekierowane w kącikach zainteresowań, ćwiczenia indywidualne z dziećmi

Comments are closed.