Dokumenty + SARS-CoV-2

Karta zgłoszenia dziecka (pdf)

Statut przedszkola (pdf)

Ewaluacja zewnętrzna (pdf)

Dokumentacja dot. SARS-CoV-2

Plakaty informacyjne:
Sposób dezynfekowania rąk – plakat MZ
Jak skutecznie myć ręce? – plakat GIS
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę – plakat MZ
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice – plakat GIS
W przedszkolu używamy – płyny (jpg)
oraz mydła dla dzieci (biały jeleń) i personelu (jpg)

Dokumentacja przedszkola.
Wersja 1 z dn. 09.05.2020 – dopuszczamy możliwość aktualizacji na podstawie nowych wytycznych MZ, GIS i innych instytucji zaangażowanych w walce z koronawirusem.
Organizacja opieki na czas epidemii od 26 sierpnia 20 (pdf)
Organizacja opieki na czas epidemii od 6 lipca 20 (pdf)
Organizacja opieki na czas epidemii od 4 czerwca 20 (pdf)
Organizacja opieki na czas epidemii od 14 maja 20 (pdf)

Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub zachorowaniem na COVID-19 w PJ For kids (pdf)Informacja o ryzyku zakażenia i zachorowania (pdf)
Dokumenty podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów do zwrotu:
2. Oświadczenie rodziców o ryzykach (pdf)
3. Prawa i obowiązki rodziców na czas epidemii koronawirusa (pdf)
4. Oświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej (pdf) OD 17 lipca NIE JEST WYMAGANE! 17.07.20r.
5. Zgoda na badanie temperatury dziecka (pdf)
6.v.3 Procedura – przyprowadzania i odbioru dzieci (pdf)
6.v.2 Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci (pdf)
7a.Ankieta epidemiczna v.2 od 17.07.2020r.(pdf)
7. Ankieta epidemiczna (pdf)
8. Zobowiązanie do szybkiego odbioru dziecka (pdf)
dodano 13.05.2020r.
9. Oświadczenie rodzica zapoznania się z procedurą na wypadek zakażenia (pdf)
dodano 30.05.2020r.
Warunki ponownego zawieszenia działalności przedszkola (pdf)

Comments are closed.