Zapis dziecka

Zapraszamy do przedszkola na umówioną wizytę, którą można ustalić z dyrekcją przedszkola, dzwoniąc – 84 638 94 66 lub 601 351 354.
Na czas trwania Stanu Epidemii – Zajęcia Otwarte oraz Zajęcia Adaptacyjne dostosowujemy do nowych wytycznych.
Zapraszamy na wizyty indywidualne z dzieckiem. (Rodzic/opiekun musi być zdrowy, który nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, z osłoną ust i nosa, rękawiczki jednorazowe po dezynfekcji rąk i z zachowaniem dystansu społecznego min.2 m od innych dzieci i personelu.)
Dla zdecydowanych, prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (pdf)/zakładka Dokumenty i z dowodem osobistym stawić się na wcześniej umówiony termin.

Comments are closed.